Després de realitzar vuit documentals, el sabadellenc Nando Caballero aposta aquesta vegada per un format híbrid, a cavall entre la ficció, el documental i la performance. Escrit, dirigit, filmat i protagonitzat per ell mateix a casa seva i el bosc, ens trobem davant d’un treball lo-fi, casolà, experimental, amb imatges reciclades i converses improvisades, que gira al voltant del pas del temps.

Carles està a punt de complir cinquanta anys. Entre neguits i preocupacions per assolir una edat més que respectable sense sentir-se mínimament realitzat, conversa amb la seva filla adolescent i somia amb el seu germà mort. Paral·lelament, dues persones anònimes i reals de mons ben diferents, que acaben de complir cinquanta anys, parlen de la seva vida i els seus neguits.

Después de realizar ocho documentales, el sabadellense Nando Caballero apuesta esta vez por un formato híbrido, a caballo entre la ficción y el documental. Escrito, dirigido, filmado y protagonizado por él mismo en su casa y el bosque, nos encontramos ante un trabajo lo-fi, casero, experimental, con imágenes recicladas y conversaciones improvisadas, que gira en torno al paso del tiempo.

Carlos está a punto de cumplir cincuenta años. Entre inquietudes y preocupaciones por alcanzar una edad más que respetable sin sentirse mínimamente realizado, conversa con su hija adolescente y sueña con su hermano muerto. Paralelamente, dos personas anónimas y reales de mundos muy diferentes, que acaban de cumplir cincuenta años, hablan de su vida y sus inquietudes.

After making eight documentaries, this time Nando Caballero opts for a hybrid format, straddling between fiction and documentary. Written, directed, filmed and starring himself in his home and forest, we find ourselves in front of a lo-fi, homemade and experimental work, with recycled images and improvised conversations, that revolves around the passage of time.

Carles is about to turn fifty. Between worries and worries about reaching a more than respectable age without feeling minimally fulfilled, he talks to his teenage daughter and dreams of his dead brother. At the same time, two anonymous and real people from very different worlds, who have just turned fifty, talk about their lives and their worries.

TEASER


FOTOS RODATGE / FOTOGRAMES / CARTELL


50

PROTAGONISTES (PER ORDRE ALFABÈTIC)


Cristina Estrada, Francesc Arnau, Iris Caballero, Nando Caballero i Pere Casas

FITXA TÈCNICA


DURADA: 60′
GÈNERE: Ficció/Documental
FORMAT GRAVACIÓ: HD 16:9
FORMAT PROJECCIÓ: HD (DCP, ProRes o H264)
IDIOMA: català
SUBTÍTOLS: castellà i anglès
ANY: 2020

EQUIP


GUIÓ, DIRECCIÓ, GRAVACIÓ, MUNTATGE I ETALONATGE: Nando Caballero
IMATGES RECURS: Toni Ficant i Anthony Alnowara

MÚSICA


The Missing Leech, Puma Rai Tape Diana, Ull de Vellut i Albert Palomar
Una producció de La Produktiva Films