Nando Caballero

(Barcelona, 1968) és músic, pintor, DJ, realitzador audiovisual i editor fonogràfic. Rocanrol és la seva primera novel·la després de coescribir Introducció a Frank Zappa, la primera biografia sobre zappa en castellà (Milenio, 2004), i publicar Ósculo minúsculo, el seu primer recopilatori poètic.

(Barcelona, 1968) es músico, pintor, DJ, realizador audiovisual y editor fonográfico. Rocanrol es su primera novela tras coescribir Introducción a Frank Zappa, la primera biografía sobre zappa en castellano (Milenio, 2004), y publicar Ósculo minúsculo, su primer recopilatorio poético.


Obres publicades a La Produktiva Books:

LPB01 – Rocanrol (2015)
LPB02 – Ósculo minúsculo (2016)