Los Singin

Els Singin no acaben d’arribar. Ni molt menys. Fa més de vint anys que Carlos Gambarte fa cançons sota el nom de Los The Roals, després com Los Singin’ Mornings i ara com Los Singin. I no és per que hagin deixat de ser uns “cantamañanas”, que ho segueixen sent, simplement per estalviar saliva. És que són tan mandrosos! Imagina’t, després de tant de temps ens trobem ara el seu disc de debut. Si, val, és cert que han tret munts de maquetes; primer en casset i des de fa un temps (no massa), en CD-R. A Los Singin no els falta actitud punk, encara que en ells no és un posat, són així, no intenten anar de res, simplement respiren i viuen a la seva manera, lluny de convencionalismes i de postureos.

Els Singin són un trio de Badia del Vallès liderat per Carlos Gambarte, històric dibuixant de les revistes El Víbora i Makoki, per exemple. Carlos fa la majoria de les cançons, canta i toca la guitarra. Al baix trobem a Edurne Pesadumbre, la seva neboda i també dibuixant i Miguel Zulueta “Zulu” a la bateria i gravació. El seu disc de debut sona rocker, visceral, directe, intemporal … Aquest disc ho hem sentit centenars de vegades en els nostres caps, però per fi ara algú ho ha gravat … Pots tu dir el mateix?

afotolossingin

Los Singin no acaban de llegar. Ni muchísimo menos. Hace más de veinte años que Carlos Gambarte hace canciones bajo el nombre de Los The Roals, luego como Los Singin’ Mornings y ahora como Los Singin. Y no es por que hayan dejado de ser unos cantamañanas, que lo siguen siendo, simplemente por ahorrar saliva. ¡Es que son tan vagos y perezosos! Imagínate, después de tanto tiempo nos encontramos ahora su disco de debut. Si, vale, es cierto que han sacado montones de maquetas; primero en casete y desde hace un tiempo (no demasiado), en CD-R. A Los Singin no les falta actitud punk, aunque en ellos no es una pose, son así, no intentan ir de nada, simplemente respiran y viven a su manera, lejos de convencionalismos y de postureos.

Los Singin son un trio de Badía del Vallès liderado por Carlos Gambarte, histórico dibujante de las revistas El Víbora y Makoki, por ejemplo. Carlos hace la mayoria de las canciones, canta y toca la guitarra. Al bajo encontramos a Edurne Pesadumbre, su sobrina y también dibujante y Miguel Zulueta “Zulu” a la batería y grabación. Su disco de debut suena rockero, visceral, directo, intemporal… Este disco lo hemos oído cientos de veces en nuestras cabezas, pero por fin ahora alguien lo ha grabado… ¿Puedes tú decir lo mismo?