Musica i còmic, rock d’extraradi. Badia Rock City és un viatge als anys 70, 80 i 90, al naixement de les bandes de rock de la població més petita i densa de l’Estat Espanyol. Una història de moviment veïnal, associacionisme, marginalitat i esperança, de com l’amor per la música i el rock va salvar la vida de molts joves.

Música y cómic, rock de extrarradio. Badia Rock City es un viaje a los años 70, 80 y 90, al nacimento de las bandas de rock de la población más pequeña y densa del Estado Español. Una historia de movimento vecinal, asociacionismo, marginalidad y esperanza, de cómo el amor por la música y el rock salvó la vida de muchos jóvenes.

Teasers

Extras

Extres

Gregori Manso

Vam anar a la Parroquia Sant Miquel de Cornellà a entrevistar al Gregori Manso. Ell va ser el capellà de Badia als anys 80, va viure de primera mà les …